Herontwikkeling Zuiderzeestraat e.o.

De komende jaren realiseren we een grote kwaliteitsverbetering in de Zuiderzeestraat en omgeving. Het betreft een herontwikkeling van ruim 140 huizen. De huurders hebben we zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De herontwikkeling bestaat uit vier fasen van sloop/nieuwbouw en renovatie. Fase 1 is afgerond. Fase 2 is in uitvoering.

Informatie aan omwonenden

Herontwikkeling Zuiderzeestraat

Inspraak bewoners bij plannen

Bij verschillende fasen in het voorbereidingsproces zijn de huurders van de woningen uitgebreid geïnformeerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor de keuze voor renovatie of sloop/nieuwbouw konden zij hun voorkeur aangegeven. Dat heeft ertoe geleid dat 96 van de ruim 140 woningen worden afgebroken en plaats maken voor nieuwe woningen. De overige woningen gaan we renoveren. Medio 2018 is het startsein gegeven voor de uitvoering van de plannen.

Fase 1: nieuwbouw gereed

In deze fase zijn er 28 woningen afgebroken aan de Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat. Er zijn hiervoor 20 zeer energiezuinige woningen teruggeplaatst, 17 eengezinswoningen en 3 seniorenwoningen. Huurders hebben inmiddels hun intrek genomen in deze ruime woningen. 

Nieuwbouw Zuiderzeestraat Eo (3)
Impressiefase2

Fase 2 van start

In fase 2 van het ingrijpende project zijn de bewoners van 47 woningen aan de Zuiderzeestraat (2 t/m 12, 5 t/m 51 en 14 t/m 42) en Flevostraat (10 en 12) uitverhuisd. De komende periode starten we met het afbreken van de woningen. Naar verwachting beginnen we in april 2022 met de nieuwbouw van 39 zeer energiezuinige woningen. 

Fase 3 en 4 herontwikkeling

Fase 3 van het project is de renovatie van 42 woningen aan de Pampusstraat en Parkstraat. De verwachte oplevering is 2024.

In  fase 4 worden 21 woningen aan de Parkstraat afgebroken waar nieuwbouw voor in de plaats komt.


HUIS Icon 960X720 Rgb
Snel contact?
We staan je graag te woord.