Herontwikkeling Zuiderzeestraat e.o.

De komende jaren realiseren we een grote kwaliteitsverbetering in de Zuiderzeestraat en omgeving. Het betreft een herontwikkeling van ruim 140 huizen. De huurders hebben we zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De herontwikkeling bestaat uit vier fasen van sloop/nieuwbouw en renovatie. Fase 1 en fase 2 zijn volop in uitvoering.

Informatie aan omwonenden

Herontwikkeling Zuiderzeestraat

Inspraak bewoners bij plannen

Bij verschillende fasen in het voorbereidingsproces zijn de huurders van de woningen uitgebreid geïnformeerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor de keuze voor renovatie of sloop/nieuwbouw konden zij hun voorkeur aangegeven. Dat heeft ertoe geleid dat 96 van de ruim 140 woningen worden afgebroken en plaats maken voor nieuwe woningen. De overige woningen gaan we renoveren. Medio 2018 is het startsein gegeven voor de uitvoering van de plannen.

Fase 1: nieuwbouw gereed

In deze fase zijn er 28 woningen afgebroken aan de Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat. Er zijn hiervoor 20 zeer energiezuinige woningen teruggeplaatst, 17 eengezinswoningen en 3 seniorenwoningen. De woningen zijn net opgeleverd en de nieuwe huurders nemen binnenkort hun intrek in deze ruime woningen. 

Nieuwbouw Zuiderzeestraat Eo (3)
Impressiefase2

Fase 2: verhuizen huidige bewoners

In fase 2 van het ingrijpende project zijn de bewoners van 47 woningen aan de Zuiderzeestraat (2 t/m 12, 5 t/m 51 en 14 t/m 42) en Flevostraat (10 en 12) aan het verhuizen. Als de uitverhuizing is afgerond beginnen we met het afbreken van de woningen. Dit staat gepland eind 2021. Daarna starten we met het bouwen van 39 zeer energiezuinige woningen die, volgens planning, in 2023 klaar zijn.

Fase 3 en 4 herontwikkeling

Fase 3 van het project is de renovatie van 42 woningen aan de Pampusstraat en Parkstraat. De verwachte oplevering is 2024. Daarna wordt fase 4 gestart met de sloop/nieuwbouw van 21 woningen aan de Parkstraat.


HUIS Icon 960X720 Rgb
Snel contact?
We staan je graag te woord.