Governance

Met governance bedoelen we de manier waarop we besturen; hoe we toezicht houden op ons handelen en onze financiën. Hier lees je hoe we uitvoering geven aan de Governancecode.  

Veelgestelde vragen

Wat is het bankrekeningnummer van Dynhus?

Het bankrekeningnummer van Dynhus is: NL15 RABO 0337 0010 65.

Wie kan er namens Dynhus voor mijn deur staan?

Staat er iemand voor jouw deur die werkzaamheden wil doen in of rondom jouw woning (met of zonder afspraak)? Vraag dan naar een legitimatiebewijs. Onze medewerkers, maar ook bedrijven die werkzaamheden voor Dynhus uitvoeren, kunnen zich legitimeren. Vertrouw je het niet? Bel dan voor de zekerheid met onze klantadviseurs.

Wanneer wordt er onderhoud aan mijn woning gepleegd?

Wij zorgen voor het onderhoud dat eens in de zoveel jaar nodig is. Dit noemen we periodiek onderhoud. Voorbeelden zijn het schilderen van kozijnen en deuren aan de buitenkant van je huis, onderhoud aan het dak en het vervangen van de cv-ketel. Is het tijd voor periodiek onderhoud? We laten je ruim van tevoren weten wanneer we ermee starten.

Raad van Commissarissen

Dynhus heeft een governancestructuur, met een bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). De rolverdeling tussen deze twee ziet er zo uit:

  • Het bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
  • De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder, klankbord en werkgever van het bestuur van de organisatie.

 

De Raad van Commissarissen van Dynhus bestaat uit vijf leden:

  • Emme Albert Groot (op voordracht van de huurdersverenigingen), voorzitter 
  • Minne Wiersma
  • Anja Roos, vice voorzitter (op voordracht van de huurdersverenigingen)
  • Marjan Bakker
  • Sjoerd Jan Oord

In ons jaarverslag vindt u o.a. informatie over de bezoldiging en eventuele nevenfuncties van de RvC-leden.

Op de foto van links naar rechts: Minne Wiersma, Emme Albert Groot, Anja Roos, Marjan Bakker en Sjoerd Jan Oord.

 

Rvc Groepsfoto Voor De Website
Dynhus ZON Icon 960X720 Rgb #FFC900

Governancecode

We gaan voor een goed bestuur. Ook op de lange termijn. Daarom houden we ons aan de Governance Code Woningcorporaties.

Het doel van deze Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Het zijn kwaliteitseisen, waarden, normen en regels waar we ons aan verplichten. Deze hanteren we zowel intern als extern. En anderen mogen ons hierop aanspreken.

Documenten governance

In de onderstaande documenten lees je hoe we uitvoering geven aan de Governancecode:

Man Achter Laptop
Snel contact?
We staan je graag te woord.