Publicaties

We informeren huurders, belanghebbenden en anderen niet alleen via de website. Ook geven we andere publicaties en communicatiemiddelen uit. Hieronder vind je deze.

Nieuwsbrief

Periodiek informeren we onze huurders met de nieuwsbrief. Hierin staat handige informatie en interessante verhalen van huurders en samenwerkingspartners. 

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #728F33
Dynhus IKZOEK Icon 960X720 Rgb #F47812

Prestatieafspraken

Ieder jaar maken wij afspraken met huurdersverenigingen en gemeenten over onze prestaties voor het komende jaar. De afspraken gaan over het wonen in de gemeente. Bijvoorbeeld over het bouwen van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van huizen en over het wonen in de buurten. We leggen de afspraken gezamenlijk vast in de prestatieafspraken.

 

Brochures en folders

Op sommige momenten is het handig te weten hoe zaken werken. Dan informeren wij huurders hierover. Zoals wanneer je een huis bij Dynhus gaat huren. Of als je de huur hebt opgezegd. 

Stel Nieuwe Sleutel (Verkleind)
Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #04A6C0

Documenten Dynhus

In ons strategisch plan staat het vergezicht van onze organisatie. Een plan dat vertelt waar we naar toe willen groeien als corporatie in de komende vier jaar.

In het jaarverslag geven we een helder beeld hoe we het afgelopen jaar hebben gepresteerd en verantwoorden we alle feiten. 

Eens in de vier jaar laten wij ons visiteren. Een commissie houdt interviews met belanghebbenden van huurdersverenigingen, gemeenten, zorgorganisaties en collega corporaties over onze maatschappelijke prestaties. Daarnaast doet zij een grondig onderzoek naar onze prestaties op verschillende terreinen. De laatste visitatie heeft Cognitum bij ons uitgevoerd over de periode 2016 -2020.

 

Snel contact?
We staan je graag te woord.