Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Buurtkans’

1.2 De actie is een initiatief van Woningstichting Dynhus.

1.3 Door deel te nemen aan Buurtkans, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de Actievoorwaarden Buurtkans.

1.4 De actie Buurtkans loopt tot en met 31 december 2021. Na deze datum zijn de waardebonnen niet meer geldig. Voor het meedingen voor de juryprijs kunnen ideeën met de waardebonnen tot 31 oktober worden ingeleverd. Na 31 oktober kunnen bonnen wel worden ingeleverd, maar kan men niet meer meedoen met de verdubbelingsprijs.

1.5 Het initiatief is uitgevoerd voor 31 december 2022.


2. De actie

2.1 Huurders van Dynhus hebben een kaart ontvangen die een waarde van vijftig euro vertegenwoordigt. Deze kaart kan worden verzilverd door samen met buurtbewoners een initiatief in de straat, buurt of complex op te zetten die de leefbaarheid blijvend bevordert.

2.2 Ideeën kunnen via internet, mail, post of door te overhandigen ingediend worden met een omschrijving van het project. Hiervoor is een format te downloaden van de website, een formulier op de website van Dynhus in te vullen of kan men het document per post ontvangen. Voor het indienen zijn de originele kaarten of een digitale scan van de kaarten nodig die de huurders met de post hebben ontvangen.

2.3 Ideeën voeren de initiatiefnemers zelf uit. Ze dienen veilig te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor eventuele vergunningen zorgen de initiatiefnemers zelf. Dynhus kan helpen bij het leggen van contact met de gemeente.

2.4 Het onderhoud van de aangeschafte materialen is voor de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Dit geldt ook voor de veiligheid van de materialen. Dynhus is niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade.

2.5 Ideeën worden na ontvangst beoordeeld op basis van relevantie voor blijvende leefbaarheid in de wijk/buurt, uitvoerbaarheid in samenwerking met omwonenden en financiële haalbaarheid.

2.6 Elk idee heeft minimaal 4 kaarten nodig, anders kan het bedrag niet worden verzilverd.

2.7 De originele Buurtkanskaarten zijn nodig voor het indienen van het idee. Hoe meer kaarten hoe hoger het bedrag van het idee wordt. Bij 10 of meer waardebonnen ontvangen de initiatiefnemers: 10 procent bonus, bij 30 of meer: 20 procent bonus en bij 50 of meer: 30 procent bonus.

2.8 De waarde van vijftig euro van alle deelnemers aan het initiatief wordt verkregen op het moment dat aan de actievoorwaarden is voldaan. Het verzamelde bedrag wordt niet in contanten uitgekeerd. Dynhus zorgt voor de financiering van de aankoop.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Buurtkans staat open voor alle huurders van Dynhus.

3.2 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.3 Woningstichting Dynhus is gerechtigd het idee geen geldbedrag toe te kennen wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Buurtkans.

3.4 Uitgesloten van deelname zijn de huishoudens van werknemers van Dynhus.

4. Hoofdprijs en verzilveren verzameld bedrag

4.1 Deelnemers die in de actieperiode volgens de actievoorwaarden hun plan indienen, maken kans op de verdubbelingsprijs van het verzamelde geldbedrag. Het beste idee ontvangt de verdubbelingsprijs. Nummer 2 en 3 maken kans op respectievelijk 500 en 250 Euro extra. De prijswinnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury.

4.4 Alle verzamelde waardebonnen dienen uiterlijk op 31 oktober 2021 ingeleverd te zijn.

4.2 De winnaars ontvangen uiterlijk 30 november persoonlijk bericht.

4.3 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.5 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een bedrag vervalt deze aan Dynhus.

 

5. Medewerking en auteursrechten

Deelnemers geven Dynhus toestemming hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met Buurtkans en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Dynhus verlenen, voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De deelnemers die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Dynhus hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

6. Overige

Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot Buurtkans, kun je contact opnemen met de mensen van Dynhus, tel. 0514 – 60 80 80 of mail@dynhus.nl.

 

Snel contact?
We staan je graag te woord.