Bezoek aan huurders leidt tot mooie voordeurgesprekken

Het persoonlijke gesprek werd erg gewaardeerd door de huurders. Dat ze als kleine attentie een perkplantje ontvingen was een extra verrassing. Gesprekken gingen over hoe mensen het wonen ervaren, hoe het contact in de buurt is en hoe de coronatijd is geweest. De meeste mensen die wij spraken gaven aan zich goed gered te hebben in de coronatijd. Ook al was het zonder visite en gezamenlijke bijeenkomsten. Een aantal mensen gaf aan toch wel eenzaam te zijn geweest.

Wij kijken terug op een waardevolle dag met mooie gesprekken met huurders. Zo in de staart van de coronatijd is het fijn om mensen weer persoonlijk te ontmoeten.

Snel contact?
We staan je graag te woord.