Gemaakte prestatie

voor 2023 getekend

We maken prestatieafspraken met elkaar op verschillende thema's: 

Geldzaken Dynhus Fotografie Jessie Jansen 11

Betaalbaarheid

We werken steeds intensiever samen met partijen om betalingsproblemen bij huurders te voorkomen. De samenwerking richt zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van betalingsproblemen. Hierbij kijken we ook naar op maat oplossingen.  

Beschikbaarheid

Wij willen graag bouwen en hebben hiervoor locaties nodig. Met beide gemeenten maakten we afspraken om nieuwe woningen te kunnen gaan bouwen.

Daarnaast onderzoeken we hoe we huurders kunnen laten verhuizen naar een woning die beter bij ze past. Zo komen er meer woningen vrij voor mensen die een woning zoeken. Ook kijken we naar de mogelijkheid woningzoekenden in een dorp voorrang te geven als er een woning vrijkomt in het dorp waar ze wonen.

Nieuwe Woning 3 Dynhus
Huizen Balk Zuid Gereed2

Kwaliteit en duurzaamheid

Door woningen te verduurzamen zetten we niet alleen stappen in kwaliteit van de woningen maar zeker ook voor de betaalbaarheid. We proberen de woonlasten van huurders zo laag mogelijk te houden. Het zonnepanelen project, waarbij we op 2200 huurhuizen zonnepanelen leggen, is hier een mooi voorbeeld van.

Gemeenten hebben een Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin staat beschreven hoe men het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen en huizen wil aanpakken.  Waar mogelijk geven we hier samen met gemeenten invulling aan. Zoals bijvoorbeeld in Balk waar het project ‘Eigen Warmte Balk’ van start is gegaan. Gemeente De Fryske Marren en Dynhus zijn lid van de projectgroep. 

Aandachtsgroepen, wonen & zorg

Elke gemeente stelt in 2023 een woonzorgvisie op. Hierin wordt aangegeven wat gemeenten willen doen om ouderen, mensen met (zorg)begeleiding, statushouders, arbeidsmigranten goed te kunnen huisvesten. Corporaties, zorgpartijen en welzijnsorganisaties worden hierbij betrokken. In de prestatieafspraken maakten we ook afspraken voor de huisvesting van statushouders.

Ook vinden we belangrijk dat statushouder goed worden ingeburgerd. In beide gemeenten hebben statushouders een urgentiepositie. Gezien de omvang van deze doelgroep gaan gemeenten ook kijken naar huisvestingsmogelijkheden buiten de corporatie.

Dynhus MOK Icon 960X720 Rgb #F47812

Leefbaarheid

We merken dat de leefbaarheid in buurten onder druk staat. Ook krijgen we hierover signalen. We spraken af dat we de samenwerking met partijen gaan  verbeteren en  waarbij we zaken omzetten in actie. We gaan meer gebiedsgericht samenwerken. Waarbij de bewoners van een buurt voorop staan. Zij weten namelijk als geen ander wat er speelt in hun buurt.   

Foto Mijn Buurt Header
Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #9D8AD3

Prestatieafspraken 2023

Alle gemaakte prestatieafspraken voor 2023 lees je door te klikken op de link van de gemeente:

Gemeente Súdwest Fryslân
Nieuwsbericht prestatieafspraken 2023
Overzicht Prestatieafspraken 2023

Gemeente De Fryske Marren
Prestatieafgspraken 2023 De Fryske Marren

Snel contact?
We staan je graag te woord.