Handtekening voor sneller weer een eigen thuis

Actieprogramma Weer Thuis

Doel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis is het bevorderen van een zachte landing voor cliënten die uit een beschermd wonen of een maatschappelijke opvangvoorziening kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonsituatie. Uitgangspunt is een samenleving waarin iedereen zich thuis mag voelen op de plek waar men woont.

 

Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33
Dynhus SLEUTEL Icon 960X720 Rgb #9D8AD3

Passende woonruimte

Alle deelnemende partijen vinden dat mensen die daaraan toe zijn, weer een plek in de wijk kunnen krijgen na een periode van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Hierbij wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de mensen en welke ondersteuning daarbij nodig is. De draagkracht en draaglast van de omgeving, buurten en wijken spelen een rol in de keuze van de huisvesting. Daarbij houden de woningcorporaties ook rekening met andere woningzoekenden en de huurders van hun woningen.

Transferpunt

Het Transferpunt van Sociaal Domein Fryslân monitort de in-, door- en uitstroom van mensen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen als onderdeel van het integrale project Brede Aanpak Dakloosheid. De medewerkers van het Transferpunt kunnen ook ondersteuning bieden bij het uitstroomproces. De gezamenlijke Friese woningcorporaties stellen jaarlijks maximaal 300 woningen beschikbaar voor bemiddeling.

 

 

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #04A6C0
Dynhus POMPEBLED Icon 960X720 Rgb #F47812

Belangrijke mijlpaal in de samenwerking

Voorzitter van de stuurgroep, Hilde Tjeerdema, is enthousiast over deze unieke stap in de ontwikkeling van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. “De ondertekening is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking van alle maatschappelijke partners om dit voor elkaar te krijgen.”

Dynhus heeft het convenant mede ondertekend. Het convenant heeft een looptijd tot en met 2025. Gedurende deze periode kunnen andere partijen zich aansluiten bij het convenant. 

Snel contact?
We staan je graag te woord.