Kansen dichterbij voor een duurzaam aardgasvrij Balk

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt een warmtenet kansrijk op basis van aquathermie uit de Luts en restwarmte van AVK Plastics. Vooral rondom het centrum. Voor de verschillende deelgebieden zijn wel andere oplossingen nodig. Directeur Arno Kanters van AVK Plastics is blij met deze conclusie: “Het is mooi om te zien dat onze restwarmte, die nu onbenut de lucht in gaat, kan bijdragen aan de haalbaarheid van een collectief warmtenet in Balk”.

Dynhus WATER Icon 960X720 Rgb #04A6C0
Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #9D8AD3

Unieke combinatie mogelijk

In gebieden aan de rand van Balk zijn individuele oplossingen met warmtepompen meer geschikt, omdat de woningen hier verder uit elkaar liggen. “Ook hier willen we als werkgroep kijken of we via collectieve ondersteuning de individuele bewoners kunnen helpen om zo efficiënt tot oplossingen te kunnen komen”, zegt Tjeerd Osinga, bestuurslid van de Energiecoöperatie Gaasterland.

Zowel voor een collectief warmtenet als bij individuele oplossingen zijn investeringen van woningeigenaren nodig. Die investering betaalt zich al binnen 10 jaar terug ten opzichte van doorgaan met gas. Ook zijn er landelijke subsidies beschikbaar. Voor de historische woningen rond de Luts en voor het industrieterrein is vervolgonderzoek nodig.

Balk startdorp warmtevisie gemeente

Balk is één van de vier aangewezen startdorpen in de gemeentelijke Warmtevisie. De deelnemers aan de werkgroep tekenden op 16 november 2021 een intentieovereenkomst om samen de mogelijkheden om aardgasvrij te worden te laten onderzoeken.

Directeur Aart Rekers van woningcorporatie Dynhus: “Wij zijn ons bewust van het belang voor het klimaat, maar voor ons staan de woonlasten en de energiekosten van de huurders centraal. Deze moeten beheersbaar blijven en het liefst zo laag mogelijk.”

 Paneel Warmtenet Balk Ondertekening Intentieovereenkomst (2)

Kosten inwoners zo laag mogelijk

De mogelijkheden worden nu verder uitgewerkt. “Hierbij betrekken we de inwoners van Balk en gaan we deelnemers werven. Voordat we de schep in de grond kunnen zetten zijn we waarschijnlijk wel twee tot drie jaar verder”, zegt Tjeerd Osinga. “Wat de nieuwe oplossing voor warmte straks gaat kosten is nog onduidelijk. Maar één van de uitgangspunten is om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden”.

(De Werkgroep Warmtenet Balk bestaat uit de Energiecoöperatie Gaasterland, gemeente De Fryske Marren, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, de ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke en Dynhus)

Snel contact?
We staan je graag te woord.