Uitkomsten visitatie 2016 - 2020

"Meedenkend, toegankelijk en sociaal"

Spiegel en verantwoording

Een visitatie is een onafhankelijk onderzoek. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van ons als woningcorporatie. Zo weten wij hoe we ervoor staan: waar zijn we op de goede weg en waar moeten we nog aan werken. Daarnaast leggen wij verantwoording af over onze maatschappelijke prestaties.
Wij zijn altijd weer benieuwd hoe anderen ons zien. Juist op dit moment is zo’n spiegel belangrijk: als gefuseerde organisatie en volop in ontwikkeling.

 

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
Dynhus POMPEBLED Icon 960X720 Rgb #F47812

Mooie resultaten

In het afgelopen jaar heeft Cognitum de visitatie bij ons uitgevoerd over de periode 2016 -2020. Vanwege onze fusie is besloten de visitatieperiode met één jaar uit te breiden. Wij zijn trots op de uitkomsten van deze visitatie. Met mooie resultaten, waardering van onze belanghebbenden en tal van bewonderpunten over onze prestaties. Dynhus wordt door haar huurders en belanghebbenden omschreven als meedenkend, toegankelijk, sociaal en kleinschalig. De belanghebbenden zijn tevreden over onze maatschappelijke prestaties. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten waar we van kunnen leren en aan gaan werken.

Een overzicht van onze prestaties vind je in het overzicht. Het complete visitatierapport is te lezen via de onderste knop. 

Snel contact?
We staan je graag te woord.