Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen verder onder de naam Dynhus

Corporate Beeld Persoonlijke Ontplooiing

We gaan samen verder als Dynhus om beter voorbereid te zijn op de toekomst en de maatschappelijke opgaven die in deze regio spelen. Door onze krachten te bundelen in één lokaal verankerde en toekomstbestendige organisatie hebben we meer financiële en organisatorische slagkracht. Daarmee kunnen we meer betekenen voor onze huurders én voor onze regio.

Dynhus: thuis voor jou
Onze nieuwe naam zegt ’t al: ‘jouw huis, jouw thuis’. Onze huurders wonen en leven er. Een goede woning is voor hen een belangrijke basis… Wij doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat zij zich prettig voelen in hun huis en buurt. Want dat is belangrijk voor een fijn leven. Samen met de huurders en samenwerkingspartners zetten we ons daarom ook in om de buurten, dorpen en steden leefbaar te houden.

Waar staat Dynhus voor?
Samenwerken is voor ons heel belangrijk. We staan dichtbij. Luisteren. En maken tijd om het gesprek aan te gaan.

Dit is wat we willen bereiken:

  • Het betaalbaar houden van onze woningen, vooral voor huurders met een laag inkomen.
  • Voldoende beschikbare woningen realiseren in dit gebied, passend bij de vraag.
  • De verduurzaming van onze woningen versnellen om daarmee de woonlasten van onze huurders te verlagen.
  • Samen met huurders en partners onze inzet op leefbaarheidsverbetering in buurten, dorpen en steden voortzetten.
  • Goede ondersteuning bieden aan mensen die naast behoefte aan een passende woning ook een zorgvraag of andere sociale problematiek hebben.
  • Goed inspelen op de woonbehoeften van onze huurders, ze meer betrekken bij wat we doen en onze dienstverlening voor huurders aanpassen: meer mogelijkheden online, meer persoonlijk en op maat.

 

Snel contact?
We staan je graag te woord.