De toekomst van goed wonen in Lemmer-West

Bewonersmiddag Lemmer West

De toekomst van goed wonen in Lemmer-West

Lemmer-West is een gewilde woonwijk dichtbij het centrum van Lemmer. Mensen wonen er graag. De gevelbeplating van de huizen zijn aan vervanging toe. Voordat we deze investeringen doen, kijken en luisteren we goed naar de wensen van de bewoners. Zij geven input hoe wij de huizen gaan aanpassen voor de huidige en toekomstige bewoners.

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #C6C19C

Huizen klaarmaken voor de toekomst

In Lemmer-West staan 114 eengezinswoningen. De gevels van de huizen hebben technische mankementen. Ook zijn er bergingen die problemen geven. Dit vraagt een zodanige investering dat we goed willen kijken hoe we de woningen voor de toekomst klaar kunnen maken. Daarin nemen we de technische staat, de woonomgeving en het verduurzamen mee. We willen daarom eerst goed inzicht hebben in alle mogelijkheden voordat we plannen gaan maken. Dit doen we samen met de bewoners van deze buurt.  

Samen met bewoners

We onderzoeken en maken plannen samen met de bewoners. Zodat de huidige én de toekomstige bewoners fijne woningen en een aantrekkelijke buurt blijven houden. Op verschillende manieren kunnen bewoners hun inbreng geven: via een vragenlijst, tijdens bijeenkomsten en er is een klankbordgroep. Deze groep doet dat namens de buurt en denkt mee over verschillende mogelijkheden voor de aanpak van de buurt.

Bewonersmiddag Lemmer West
Dynhus IKZOEK Icon 960X720 Rgb #04A6C0

Organisatie project

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. De komende tijd staat het maken van de plannen op de agenda. We hebben Architectenbureau KAW uit Groningen gevraagd om dit project met ons te organiseren.

Voor het onderzoek hebben de bewoners een vragenlijst ontvangen en was er een informatiemiddag waar bewoners vragen konden stellen en hun inbreng konden geven. Bewoners gaven waardevolle inbreng over de woning, de openbare ruimte en de leefbaarheid. Verder onderzochten we de technische staat van de huizen en hoe we de huizen nog duurzamer kunnen maken. Ook keken we naar de woonomgeving in de buurt. Het onderzoek is klaar.

We gaan nu verder met het maken van de plannen. De klankbordgroep denkt daarbij met ons mee.

Inloopbijeenkomst 3 november

Donderdag 3 november was een inloopbijeenkomst in buurthuis De Zandbanken. Daar lieten de bewoners zich bijpraten over de uitkomsten van de onderzoeken voor de toekomst van hun huis. Ook konden zij hun mening geven over de dilemma’s voor de richting van de plannen. De mening van de bewoners nemen we mee bij het verder maken van de plannen. 

Inloopbijeenkomst 3 November 2022
Dynhus Portret Manja

Persoonlijk contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Manja van Meerloo. Zij helpt je graag. Je kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer (0514) 60 80 80 of via e-mail: mail@dynhus.nl.

 Snel contact?
We staan je graag te woord.