Housing First

Foto Bij Housing First

Samenwerking Limor

Voor Housing First werken we samen met LIMOR en de gemeente. LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Zij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen.

Werkwijze LIMOR
Cliënten van LIMOR krijgen eerst een (eigen) huurwoning. De enige voorwaarde is dat de cliënt bereid is om begeleiding te accepteren.

Het tempo en de aard van de ondersteuning wordt daarbij volledig bepaald door de cliënt. Het is ondersteuning die onvoorwaardelijk wordt geboden. En juist deze onvoorwaardelijkheid is de drijvende kracht achter Housing First.

Vaak staan cliënten na een traject weer open voor andere vormen van hulp die zij daarvoor hardnekkig hadden geweigerd.

Housing First en Dynhus

Voor Housing First bieden we per jaar één woning in de gemeente Súdwest Fryslân en twee in De Fryske Marren. LIMOR huurt de woning van Dynhus en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de huurder. Om zicht te houden op de stand van zaken, is er regelmatig contact tussen ons en LIMOR.

Daarnaast zijn we met LIMOR in gesprek over een vangnetvoorziening in Balk. Deze is bedoeld voor mensen die in een ongewenste woonsituatie zitten en die nog enige begeleiding nodig hebben, voordat ze doorstromen naar zelfstandig wonen. Het gaat dan om begeleiding van maximaal een jaar.

Snel contact?
We staan je graag te woord.