Hulp bij betalingsproblemen

Unieke samenwerking voor hulp bij betalingsproblemen

Dynhus en andere woningcorporaties zijn er voor mensen met een smalle beurs. En in deze tijd van corona en met een economische recessie in het verschiet, misschien wel nog meer.

Voorkomen en oplossen betalingsproblemen
In deze unieke samenwerking richten we ons op het voorkomen, signaleren en oplossen van betalingsproblemen bij huurders.

De focus lag eerst vooral op het oplossen van problemen. En dat deden we ieder voor zich. Nu slaan we de handen juist ineen om betalingsproblemen zo snel mogelijk te signaleren en aan te pakken. Of nog beter: te voorkomen.

Daarnaast kijken we samen wat nodig is om iemand, ook op de lange termijn, te helpen. Want iedere situatie is anders.

Wat houden de afspraken in?

Om zoveel mogelijk betalingsrisico’s bij huurders te voorkomen en te verlagen, zijn hierover afspraken vastgelegd in een uitvoeringsplan.

Gemeente als regisseur
Door betalingsachterstanden bij woningcorporaties, gemeente, nutsbedrijven en zorgverzekeraars aan elkaar te koppelen, willen we in een vroeg stadium betalingsproblemen signaleren. Vanaf 2021 heeft de gemeente ook de plicht om dat te doen.

De gemeente zoekt in eerste instantie actief contact met huurders en woningbezitters die meerdere achterstanden blijken te hebben. De gemeente functioneert hierin als regisseur en probeert met de met de huurder of woningbezitter in contact te komen. Staat deze open voor een gesprek dan wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. In afstemming met de betrokken organisaties kunnen we individueel maatwerk leveren.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • onder voorwaarden de huur tijdelijk verlagen;
  • verhuizing naar een andere woning;
  • budgetcoaching;
  • via de bijzondere bijstand en het gemeentelijke armoedebeleid gevallen samen met de inwoner tot goede (duurzame) oplossingen te komen.

Hulp bij betalingsproblemen
Heb je zelf meerdere betalingsachterstanden en wil je graag dat we met je meedenken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Snel contact?
We staan je graag te woord.