Samen werken aan leefbaarheid St. Nicolaasga

Signalen uit de buurt
‘’We zijn nog niet zo heel lang geleden gestart met dit project in Sint Nicolaasga”, legt Tanja Kombrink uit. “De politie en Dynhus kregen signalen van buurtbewoners dat ze zich niet veilig voelden in hun eigen straat, met name in de Boskrânne/Kerklaan. Wij zijn toen als buurtwerkers van De Kear met mensen gaan praten. Kloppen de signalen? Hoe voel je je in je buurt? Sommige mensen zeiden dat ze niet zoveel contact met hun buren hebben, of dat kinderen geen folders meer rond durven brengen. Wij hebben hierna weer contact gehad met de politie en Dynhus en aan hen de signalen bevestigd. Toen was het tijd voor actie! We zagen volop kansen in deze wijk.

Tijd voor actie
Daarom startten we een postkaartenactie waarop mensen konden aangeven wat ze voor een ander zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld boodschappen halen of samen een kop koffie drinken. De bewoners vonden het een erg leuk idee.”

Aan de slag
“Als buurtwerkers zijn wij de verbindende schakel tussen bewoners”, vertelt Foke Prins. “Inmiddels is er een bewonerswerkgroep opgericht. Die begon voorzichtig met drie mensen, maar nu zijn er al acht. Tijdens een gezellige bijeenkomst op het veldje voor de Boskrânne hebben we de vragen van de bewoners besproken en ze daarna enthousiast gemaakt, want zij moeten zelf aan de slag. Het was erg leuk om te zien dat ze elkaar beter leren kennen en er ontstonden spontaan ideeën. Interesses werden uitgewisseld en bewoners dachten na over de vraag wat hun buurt leuker zou maken. Op 14 augustus was er zelfs een opruimdag. Dynhus zorgde voor een container, statafels en koffie, de bewoners zorgden voor wat lekkers.”

Samen bereik je meer
“Alle betrokken partijen werken fijn samen”, zegt Tanja. “Dynhus en de gemeente zijn heel actief in het meedenken, de politie heeft de zorg voor een aantal mensen en Maeykehiem heeft mensen in begeleid wonen in de Boskrânne/Kerklaan. Het is mooi om te zien dat Dynhus als woningcorporatie erg betrokken is bij de huurders en zo ook de leefbaarheid in de gaten houdt. “Het proces van Boskrânne/Kerklaan is mooi”, aldus een enthousiaste Foke. “Misschien groeit dat wel uit tot een heuse buurtvereniging”, hoopt Tanja vurig. “Dat zou fantastisch zijn! 

Snel contact?
We staan je graag te woord.