Samenwerking met huurdersverenigingen

Foto Voorzitters Huurdersverenigingen Fotografie Jessie Jansen

Huurdersverenigingen Lemsterland en Zuidwest Friesland

We vinden het belangrijk dat de stem van onze huurders wordt gehoord. Dat hun belangen worden vertegenwoordigd bij beleidskeuzes die hun direct en indirect raken. We werken daarom nauw samen met de huurdersverenigingen. Zij weten als geen ander wat er bij de huurders leeft.

Gesprekspartner
De huurdersverenigingen Lemsterland en Zuidwest Friesland zijn onze gespreks- en sparringpartner. Zij denken bijvoorbeeld mee over onze visie op betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid en de leefbaarheid in dorpen en steden.

Advies en instemming
Meepraten gaat ook over het nemen van besluiten. Zo praten de huurdersverenigingen mee over beleidsmatige besluiten van Dynhus en vertegenwoordigen zij hierin de huurders. Oftewel; ze bekijken onze beleidskeuzes over wonen en alles wat daarmee te maken heeft vanuit het oogpunt van de huurder. En ze hebben hier ook invloed op.

Het gaat dan bijvoorbeeld over onze dienstverlening en de jaarlijkse huuraanpassingen. Over een groot aantal zaken hebben de huurdersverenigingen adviesrecht en bij het wijzigen van het servicekostenbeleid ook instemmingsrecht. Dit laatste betekent dat ook zij akkoord moeten gaan, voordat een besluit kan worden doorgevoerd.

Prestatieafspraken
Jaarlijks maken gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties prestatieafspraken met elkaar. Ook hierin spelen de huurdersverenigingen een belangrijke rol.

In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over wat corporaties en gemeenten gaan leveren aan de huurders, hun woningen en hun woonomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, maar ook de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en het huisvesten van specifieke doelgroepen.

Raad van Commissarissen
De huurdersverenigingen worden ook vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen (RvC) van Dynhus met twee commissarissen. Dit is het hoogste orgaan in onze organisatie en houdt toezicht op, en adviseert, de bestuurder.

De twee commissarissen hebben regelmatig contact met de huurdersverenigingen om zo op de hoogte te blijven van elkaars standpunten en belangen. Wanneer er een verkiezing is van nieuwe commissarissen, die de huurdersverenigingen vertegenwoordigen,  dan helpen de huurdersverenigingen mee bij het werven en selecteren.

Meer weten
Meer informatie over huurdersvereniging Lemsterland.

(voor Lemmer, Echten, Echtenerbrug, Oosterzee, Bantega en Delfstrahuizen)

Meer informatie over huurdersvereniging Zuidwest Friesland (voor de andere plaatsen)

Snel contact?
We staan je graag te woord.