Huurprijsaanpassing per 1 juli 2022

Huurprijsaanpassing per 1 juli

We passen de huurprijzen aan op het inflatiepercentage (over 2021). Dit betekent voor de meeste huurders een netto huurverhoging van maximaal 2,3%.

Geen aanpassing servicekosten
De bijkomende vergoedingen worden niet aangepast per 1 juli. Onder bijkomende vergoedingen vallen kosten voor het klein onderhoudsfonds, servicekosten, schoonmaakkosten, et cetera. Dit worden ook wel servicekosten genoemd.

Brief naar huurders
Iedere huurder ontvangt deze week een brief met uitgebreide informatie en een overzicht van de huurprijs die hij of zij per 1 juli gaat betalen.

Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33
Geldzaken Dynhus Fotografie Jessie Jansen 4

Zorgen over huur betalen

Huurders die zich zorgen maken over het betalen van de huur kunnen contact opnemen met Carmen Tijsma of Regina de Boer. Zij kijken dan samen met de huurder naar mogelijke oplossingen. Carmen of Regina zijn te bereiken via huurincasso@dynhus.nl  of (0514) 60 80 80.

Niet eens met de huuraanpassing

Ben je het niet eens met de voorgestelde verhoging van de netto huurprijs? Dan kun je bezwaar maken vóór 1 juli door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Dit formulier is verkrijgbaar via de huurcommissie.

Wij bekijken dan of het bezwaar terecht is. Mochten wij dat bezwaar niet terecht vinden, dan vragen wij de Huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
Snel contact?
We staan je graag te woord.