Jongvolwassenen zoeken woning binnen de regio

Waarom dit onderzoek?

Er is een spanning op de huur- en koopwoningmarkt met meer vraag dan aanbod. Vooral voor jongvolwassenen. Dynhus wilde daarom weten wat de wensen zijn in de wooncarrière van jongvolwassenen. Heeft deze groep een voorkeur voor wonen in de stad? Of blijven jongvolwassenen liever in de huidige omgeving wonen? Om uiteindelijk inzicht te krijgen of er voldoende woningaanbod is voor jongvolwassenen en of dit aanbod past bij de gewenste wooncarrière van jongvolwassenen.

Informatie onderzoek

We hebben in totaal 2.000 jongvolwassenen benaderd die bij ons staan ingeschreven als woningzoekende of die een huis bij ons huren (huurders). Huurders en woningzoekenden ontvingen ieder een eigen vragenlijst. Maar liefst 261 vulden de online vragenlijst in. We zijn erg tevreden met deze hoge respons.

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
Stel Nieuwe Sleutel (Verkleind)

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek hebben we gesplitst naar woningzoekenden en huurders. Je ziet hieronder een opsomming van de belangrijkste uitkomsten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 23 jaar.

Woningzoekenden

De gemiddelde leeftijd van de woningzoekenden is 22 jaar.

  1. 90% van de woningzoekenden woont thuis bij zijn of haar ouders.
  2. Veel woningzoekenden wonen in de provincie Fryslân. Slechts 9% van de respondenten woont op dit moment buiten de provincie. Het is niet bekend of deze 9% ook Friese roots heeft.
  3. Zo’n 45% is actief opzoek naar een woning en wil binnen 2 jaar verhuizen.
  4. Van de woningzoekende wil 50% in zijn huidige woonplaats blijven wonen.
Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #04A6C0
Corporate Beeld Wonen Zoals Ik Dat Wil 2

Huurders

De gemiddelde leeftijd van de respondent die bij Dynhus een huis huurt is 25 jaar. Hiervan woont 50% alleen en woont 35% samen.

  1. Zo’n 54% van de huurders wil verhuizen waarvan 48% als reden aangeeft naar een koopwoning te willen verhuizen.
  2. Huurders hebben vaak langer in geschreven gestaan dan dat ze daadwerkelijk actief opzoek zijn geweest naar een woning. Gemiddeld stonden ze 3 jaar ingeschreven en zijn ze een half jaar actief op zoek geweest naar een woning. Hieruit maken wij op dat mensen die een woning zoeken het woonruimteverdeelsysteem begrijpen. Ze schrijven zich vroegtijdig in en starten op een later moment met het actief zoeken naar een huis. Ze vinden dan een huis in relatief korte tijd (half jaar).
  3. Woningzoekende huurders (Dynhus) staan veelal ingeschreven uit voorzorg voor een volgende stap in hun wooncarrière.

Prijswinnaars invullen vragenlijst

Onder de 261 respondenten hebben we 10 mensen uitgeloot die een bol.com hebben gewonnen van € 25,-, De winnaars hebben deze bon al ontvangen. Gefeliciteerd!

Dynhus ZON Icon 960X720 Rgb #FFC900
Dynhus IKZOEK Icon 960X720 Rgb #F47812

Vervolgstappen

De uitkomsten van dit onderzoek geven ons input voor onze toekomstige vastgoedplannen. Wanneer we daar concrete informatie over hebben, delen we dat via deze website.

Snel contact?
We staan je graag te woord.