Ontmoeting en belangrijke inzichten bij belanghoudersbijeenkomst Dynhus

Op donderdag 19 oktober organiseerde Dynhus een belanghoudersbijeenkomst met het thema wonen, zorg en welzijn. Er waren onder meer deelnemers uit het sociaal wijkteam, de gemeente, de verslavingszorg, de wijkverpleging, collega woningcorporaties, makelaars en onze huurdersverenigingen. Een mooie mix van bestuurders, beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Speciaal voor deze middag was een panel samengesteld bestaande uit Foppe Veldstra, medewerker sociaal wijkteam, Luuk van de Wal, leefbaarheidsregisseur, John van Arnhem, directeur-bestuurder Zorggroep Hof en Hiem, Sandra van Zaal, interim directeur-bestuurder Dynhus en Janita Tabak, wethouder gemeente De Fryske Marren. In het panel werden onderwerpen besproken als huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals mensen met een psychische beperking, mensen met een verslaving, statushouders en ex-gedetineerden. We hebben als maatschappelijke partners een grote opgave om iedereen een thuis te bieden in een fijne wijk. Er werd, in dialoog met het publiek, besproken wat hierbij de grote dilemma’s zijn. Ook kwamen de enorme uitdagingen op het gebied van ouderenzorg aan bod. Hoe pakken we het aan als alleen al Friesland het aantal ouderen met een zorgvraag in korte tijd groeit van 6.000 naar 13.000?

Verder uitdiepen
Na de paneldiscussie waren alle deelnemers voldoende opgewarmd om in kleinere groepjes de onderwerpen verder uit te diepen. Door de mooie mix van disciplines en organisaties ontstonden er interessante gesprekken en inzichten. Over bijvoorbeeld dementie in de wijk, een zorggeschikt huis, leefbaarheid en veiligheid. Er zijn verbanden gelegd en mensen hebben contactgegevens uitgewisseld om verder te praten en samen concrete stappen te zetten na deze middag.

Woon, zorg en welzijnsvisie en actie!
De belanghoudersbijeenkomst was een zeer geslaagde middag waarin inzichten passeerden, concrete afspraken zijn gemaakt en er meer dan voldoende informatie is opgehaald voor onze woon, zorg én welzijnsvisie. Tegelijkertijd willen we als Dynhus daar waar dat kan acties oppakken die bijdragen aan een prettig thuis voor iedereen!

Snel contact?
We staan je graag te woord.