Partijen Balk werken aan een alternatief voor aardgas

Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek

In Balk worden de eerste stappen gezet om in 2030 het aardgasverbruik zoveel mogelijk te beperken. “Dat klinkt nog ver weg en is tamelijk vaag. Tegelijkertijd wordt de urgentie om iets te doen steeds groter. Niet alleen vanuit klimaatperspectief, maar ook vanuit financieel perspectief. Kijk bijvoorbeeld naar de stijging van de gasprijzen de afgelopen tijd,” vertelt Tjeerd Osinga, bestuurslid Energiecoöperatie Gaasterland. “Wij willen concreet aan de slag. En zelf regie houden op wat voor Balk de beste methode is om van aardgas naar een andere vorm van warmtevoorziening over te stappen. Zoveel mogelijk met gebruikmaking van kennis en inzet vanuit ons eigen dorp”. 

Paneel Warmtenet Balk Ondertekening Intentieovereenkomst (2)
Bijeenkomst Warmtenet Balk 2

Unieke combinatie mogelijk

In Balk is waarschijnlijk een unieke combinatie mogelijk om op een andere manier woningen en andere gebouwen te verwarmen. Namelijk uit aquathermie vanuit het Slotermeer en restwarmte van AVK Plastics en uit het rioolpompgemaal. De gezamenlijke partijen laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, waarin niet alleen deze kansrijke optie wordt onderzocht, maar de haalbaarheid van alle andere mogelijke scenario’s. Met het onderzoek wil men inzicht krijgen wat het meest reële scenario is om de ambitie in Balk te realiseren.

 

Balk startdorp warmtevisie gemeente

Balk is aangewezen als één van de vier startdorpen voor de Warmtevisie in De Fryske Marren. Dit betekent dat de gemeente deze inwonersinitiatieven gaat ondersteunen. “Meielkoar ûndersykje we de mooglikheden foar de ferskate duorsume waarmte-alternativen en wurkje we oan it útfieren fan plannen.

We binne al begûn mei in oanbesteging foar in helberensûndersyk hoe’t we de ambysje fan in ierdgasfrij Balk it bêste realisearje kinne”, zegt wethouder Frans Veltman.Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #F47812
Ondertekening Intentieovereenkomst Warmtenet Balk

Kosten inwoners zo laag mogelijk

De planning is dat het haalbaarheidsonderzoek begin mei van 2022 afgerond is. Daarna wordt het hele scenario verder uitgewerkt. “Hierbij worden de inwoners van Balk betrokken en gaan we deelnemers werven. Voordat we de schep in de grond kunnen zetten zijn we waarschijnlijk wel twee tot drie jaar verder”, zegt Tjeerd Osinga. “Wat de nieuwe oplossing voor warmte straks gaat kosten is nog onduidelijk. Maar één van de uitgangspunten is om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden”.

Snel contact?
We staan je graag te woord.