Prestatie jaarafspraken 2023 getekend voor De Fryske Marren

Prestatieafspraken DFM 2023

Partners in wonen

De prestatieafspraken gaan over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van huurwoningen, verduurzaming, samenleven in dorpen/stad en de manier waarop wij als partijen met elkaar samenwerken. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn gelijkwaardige partners bij het maken van de afspraken. Bij de jaarafspraken van 2023 borduren we verder op de afspraken van 2022. Daarbij zien we dit als een overgangsjaar. Vanaf 2024 gaan we afspraken maken voor meer jaren.  

Als Dynhus  kijken we terug op een positief proces waarin we goede afspraken hebben gemaakt in het belang van de huurders en de volkshuisvesting in De Fryske Marren.  

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid

Alle partijen vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. Wij voelen de urgentie om samen het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente te vergroten. We willen in de plaatsen Lemmer, Balk, Sint Nicolaasga en Joure tot 2030 een wezenlijk aantal woningen toevoegen. En daarnaast de wachttijd omlaag brengen.

De corporaties en gemeenten gaan in 2023 verder aan de slag om de plannen hiervoor concreet te maken. Dynhus wil de komende 10 jaar zo’n 100 extra woningen toevoegen aan haar woningvoorraad. Hiervoor werken we aan verschillende projecten in Lemmer en Sint Nicolaasga. Ook realiseren we appartementen in de voormalige winkel in Oosterzee.

De corporaties investeren in 2023 samen ongeveer € 10 miljoen in het verbeteren van de kwaliteit, zoals het verduurzamen van de huizen. Verder voert Dynhus in 2023 het laatste deel uit van het project zonnepanelen in Scharsterbrug en Sint Nicolaasga (gemeente De Fryske Marren).

Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33
Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #9D8AD3

Wonen, zorg en welzijn

We blijven werken aan de ingezette samenwerking om de leefbaarheid in wijken zo optimaal mogelijk te krijgen. En te houden. Het welzijn van bewoners is daarbij een belangrijk onderdeel.

Door de veranderde wetten in de zorg ontvangen steeds meer mensen zorg aan huis. Daardoor komen er meer mensen in buurten en wijken te wonen die extra zorg en/of hulp nodig hebben. Verreweg de meeste mensen willen langer thuis blijven wonen. Aandacht voor de woningomgeving blijft daarin belangrijk. Bij nieuwe ontwikkelingen zoeken we daarom altijd de samenwerking met gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. 

In 2023 werken we ook verder aan de gezamenlijke aanpak voor de uitstroom van mensen uit beschermde woonvormen en de maatschappelijke opvang. Daarnaast zorgen we voor huizen voor statushouders volgens de taakstelling. Ook daarin hebben we samen een verantwoordelijkheid om mensen een goed thuis en veilige woonomgeving te bieden.  

 

Snel contact?
We staan je graag te woord.