Prestatieafspraken: De Fryske Marren zet in op meer sociale huurwoningen

De gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties Dynhus en Accolade en de huurdersverenigingen hebben donderdag 21 december de meerjarige prestatieafspraken voor 2024 tot en met 2027 ondertekend. Er is afgesproken om tot en met 2030 in totaal 200 huurwoningen toe te voegen, waarbij de eerste 80 in de komende vier jaar worden gerealiseerd.

Met deze inspanning wordt een bijdrage geleverd aan de woondeal die met het Rijk en provincie is overeengekomen. Ook zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van woningen, de huisvesting van statushouders en de samenwerking op het gebied van wonen en zorg.  

Wethouder Chris van Hes is blij met de afspraken. “Wy soargje der mei-inoar foar dat mear ynwenners yn ús gemeente in hierwenning krije, dy ’t betelber, duorsum en takomstbestindich is. Dêrmei wurkje wy mei de korporaasjes en hierdersferieningen oan in mienskiplik doel: betelber en noflik wenje. Ik tankje harren tige foar de noflike gearwurking."

DYN Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #C6c19c
Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33

Leefbare buurten en wijken centraal

De woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente zetten ook in op leefbare buurten en wijken. Want naast een betaalbare woning is het met elkaar samenleven in een schone, veilige buurt heel belangrijk. “Ynwenners jouwe de gemeente in dikke foldwaande foar it wenjen en dat wolle wy graach sa hâlde yn ús prachtige gemeente.”

Snel contact?
We staan je graag te woord.