Uitkomsten Woonlastenonderzoek Fryslân bekend

In 2023 heeft onderzoeksbureau RIGO onderzoek gedaan naar de woonlasten van huurders in een sociale huurwoning in Friesland. 

Beter inzicht in de woonlasten van huurders in sociale huurwoningen
In opdracht van Friese woningcorporaties en de Friese huurdersorganisaties is het woonlastenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was om meer en beter inzicht te krijgen in de woonlasten van huurders in sociale huurwoningen. Misschien heb je begin vorig jaar wel meegewerkt aan de enquête over woonlasten.

Uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek kun je zien in de afbeelding. De belangrijkste conclusie uit het woonlastenonderzoek is dat een grote groep huurders financieel tekort komt om woonlasten en andere noodzakelijke uitgaven te betalen.

Hoe dragen we als Dynhus bij aan betaalbaar wonen?
De Friese woningcorporaties vragen minder huur dan zij mogen doen van de overheid. Daardoor zijn de huren in verhouding tot de gemiddelde inkomens in Friesland niet hoog. Dynhus heeft de afgelopen jaren de huren minimaal verhoogd. Dit is een belangrijke bijdrage aan het beperken van woonlasten. Tegelijkertijd hebben we te maken met stijgende bouwkosten en een grotere woningvraag. Het is een balans in betaalbaarheid. Onze inkomsten kunnen we investeren in het verduurzamen van onze woningen. Een energiezuinige woning levert huurders lagere woonlasten op. Uiteindelijk willen we voldoende woningen aanbieden, onderhouden en verduurzamen. Zo kunnen we ook op termijn huurders van een betaalbare, veilige en warme woning voorzien.

Snel contact?
We staan je graag te woord.