Klachtenregeling

We zullen er alles aan doen om jou fijn te laten wonen. Helaas kan het soms ook voorkomen dat we er ondanks onze inspanningen niet samen uitkomen. Je kunt dan een klacht indienen.

Veelgestelde vragen

Wat is het bankrekeningnummer van Dynhus?

Het bankrekeningnummer van Dynhus is: NL15 RABO 0337 0010 65.

Wie kan er namens Dynhus voor mijn deur staan?

Staat er iemand voor jouw deur die werkzaamheden wil doen in of rondom jouw woning (met of zonder afspraak)? Vraag dan naar een legitimatiebewijs. Onze medewerkers, maar ook bedrijven die werkzaamheden voor Dynhus uitvoeren, kunnen zich legitimeren. Vertrouw je het niet? Bel dan voor de zekerheid met onze klantadviseurs.

Wanneer wordt er onderhoud aan mijn woning gepleegd?

Wij zorgen voor het onderhoud dat eens in de zoveel jaar nodig is. Dit noemen we periodiek onderhoud. Voorbeelden zijn het schilderen van kozijnen en deuren aan de buitenkant van je huis, onderhoud aan het dak en het vervangen van de cv-ketel. Is het tijd voor periodiek onderhoud? We laten je ruim van tevoren weten wanneer we ermee starten.

Klachtencommissie

Een klacht indienen kan bij de klachtencommissie. Om er zeker van te zijn dat de klachtencommissie onafhankelijk kan handelen, is er een Provinciale Klachtencommissie.

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #728F33
Ontevreden Huurder

Waarover kan een klacht worden ingediend?

Je kunt een klacht indienen als deze te maken heeft met het handelen of nalaten van Dynhus, één van onze medewerkers of een door ons ingeschakelde derde.

Wie kan een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen als je:

 • Huurder of medehuurder bent.
 • Ex-(mede)huurder of onderhuurder bent van een woonruimte of bedrijfsruimte.
 • Staat ingeschreven als woningzoekende bij Dynhus.
 • Je een groep huurders bent, anders dan de overkoepelende huurdersvereniging.
Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
In Gesprek

Voortraject

Als je een klacht hebt, dan dien je deze eerst in bij de bestuurder van Dynhus. Bijvoorbeeld als je je niet kunt vinden in de manier waarop je door één van onze medewerkers bent behandeld.

Pas als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de bestuurder dan is de volgende stap om naar de klachtencommissie te gaan.

 

Wanneer wordt een klacht niet behandeld?

In een aantal gevallen neemt de klachtencommissie een klacht niet in behandeling. Dit is als de klacht:

 • Er (nog) geen schriftelijke uitspraak over de klacht is gedaan door Dynhus.
 • Al ergens anders is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de huurcommissie).
 • Te maken heeft met de huurprijs en/of de servicekosten. Deze klachten horen bij de huurcommissie en de kantonrechter.
 • Al eerder is behandeld door de commissie. Tenzij zich daarna nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan.
 • Te maken heeft met de handhaving en uitvoering van door de overheid aan Dynhus opgelegde besluiten.
 • Anoniem of discriminerend van aard zijn.
 • Niet (meer) in het belang is van de huurder die de klacht in.
Dynhus POMPEBLED Icon 960X720 Rgb #04A6c0
Dynhus MOK Icon 960X720 Rgb #50505D

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling nog meer?

De Provinciale klachtencommissie behandelt niet alleen klachten die te maken hebben met Dynhus, maar ook met de deze andere Friese woningcorporaties:

 • Accolade
 • De Bouwvereniging
 • Elkien
 • Thús wonen
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woningstichting Westellingwerf
 • WoonFriesland

Waar kun je terecht met je klacht?

Als je het niet eens bent met de wijze waarop je klacht door de bestuurder van Dynhus is opgelost, dan kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

Voor het Reglement voor de Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties en meer informatie kun je ook op de website terecht van De PKWF | Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân.

 

Echtpaar Achter Laptop (Verkleind)
Snel contact?
We staan je graag te woord.