Overige resultaten Aedes Benchmark

Daling bedrijfslasten

Dat is mooi. We verwachten wel dat het volgend jaar een stijging laat zien. Dit komt omdat we meer nieuwe mensen hebben aangenomen dan dat er met pensioen gaan. De nieuwe mensen zijn nodig bij de samenwerking met huurders en partners in de wijk, op ontmoeten en verbinden. Ook om de dienstverlening bij het melden van reparaties te verbeteren.

Dynhus HUUROPZEGGEN Icon 960X720 Rgb #9D8AD3
Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33

Duurzaam woningbezit

Ons woningbezit zit gemiddeld op energielabel B. De slechte woningen (E of hoger) kunnen we op twee handen tellen. We blijven doorgaan om op zoveel mogelijk woningen zonnepanelen te plaatsen. Dit geeft een gunstig resultaat voor het label en, veel belangrijker, draagt het bij aan lagere woonlasten voor de huurder. Ook zien we dat veel huurders overstappen van op gas naar elektrisch koken. Volgend jaar willen we dat nog meer stimuleren.

Onderhoud & verbetering

We geven gemiddeld €100,- minder uit aan onderhoud & verbetering dan corporaties met vergelijkbare woningen. Belangrijker is hoe de huurder de woonkwaliteit ervaart. Dat is een 7,3. Huurders van corporaties met verglijkbare woningen scoren gemiddeld een 6,9. Fijn dat huurders tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning en omgeving.

Hoewel we tevreden zijn met het resultaat, willen we graag nog een verbeterslag maken. Door samen met huurders en partners meer verbindingen in de buurten te leggen en aandacht te besteden aan schoon, heel en veilig van woningen en woonomgeving.

Dynhus WERKSLEUTEL Icon 960X720 Rgb #C6C19C
Dynhus IKZOEK Icon 960X720 Rgb #04A6C0

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Dynhus staat voor kwalitatieve en betaalbare woningen voor alle doelgroepen. De gemiddelde huurprijs van woningen is €492,- en ligt daarmee € 60,- lager dan het landelijk gemiddeld.

Er zit altijd schommeling in afname en toename van woningen. Bij wijkvernieuwing breken we woningen eerst af en vindt later nieuwbouw plaats. De ambitie is om de komende jaren te groeien in het aantal woningen.

 

Blijven werken aan een ‘Thuis voor jou’

We zijn trots op de resultaten. Dat wil niet zeggen dat we stil blijven staan. We blijven werken aan een thuis voor de huurders, samen met jou.

Wil je alle resultaten bekijken? Klik dan op de knop hieronder. 

Dynhus POP Icon 960X720 Rgb #FFC900
Snel contact?
We staan je graag te woord.