Herontwikkeling Zuiderzeestraat e.o. in Lemmer

Header

Herontwikkeling Zuiderzeestraat e.o.

De komende jaren realiseren we een grote kwaliteitsverbetering in de Zuiderzeestraat en omgeving. Het is een herontwikkeling van ruim 140 huizen. De huurders hebben we zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De herontwikkeling bestaat uit vier fasen van sloop/nieuwbouw en renovatie. Fase 1 en 2 zijn klaar. Met fase 3 en 4 zijn we begonnen met de plannen. 

Herontwikkeling Zuiderzeestraat

Inspraak bewoners bij plannen

Bij verschillende fasen in het voorbereidingsproces zijn de huurders van de woningen uitgebreid geïnformeerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor de keuze voor renovatie of sloop/nieuwbouw konden zij hun voorkeur aangegeven. Dat heeft ertoe geleid dat 96 van de ruim 140 woningen worden afgebroken en plaats maken voor nieuwe woningen. De overige woningen gaan we renoveren. Medio 2018 is het startsein gegeven voor de uitvoering van de plannen.

Fase 1: nieuwbouw gereed

In deze fase zijn er 28 woningen afgebroken aan de Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat. Er zijn hiervoor 20 zeer energiezuinige woningen teruggeplaatst, 17 eengezinswoningen en 3 seniorenwoningen. Huurders hebben in maart en april 2021 hun intrek genomen in deze ruime woningen. 

Nieuwbouw Zuiderzeestraat Eo (3)
Foto Woningen Zuiderzeestraat (Oplevering)

Fase 2: nieuwbouw 39 authentieke woningen klaar

In fase 2 zijn 39 huizen gebouwd, waarvan 27 eengezinswoningen en 12 levensloop geschikt. Bij het ontwerp van de huizen is men uitgegaan van het zogenaamde Delfts Rood, dat een authentieke uitstraling geeft. 

De woningen bouwden we in samenwerking met architectenbureau INBO uit Heerenveen en bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie.

De nieuwe bewoners kregen in april 2023 de sleutel. 

 

Fase 3: plannen groot onderhoud

Fase 3 bestaat uit twee delen. Het groot onderhoud van 42 woningen aan de Parkstraat en vervangende nieuwbouw voor de huizen op de Pampusstraat. 

Groot onderhoud Parkstraat
We zijn gestart met het maken van de plannen voor het groot onderhoud. Dit doen we samen met de bewoners. Dat begint met een onderzoek naar de woonwensen van de huurders. Met iedere bewoner hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd. We verwachten de plannen dit jaar af te ronden, zodat we in 2024 kunnen beginnen met de uitvoering.

Nieuwbouw Pampusstraat
In de zomerperiode van 2023 zijn de vier huizen Pampusstraat 1 - 7 afgebroken. Op deze locatie bouwen we twee gezinswoningen. De planning is dat de nieuwbouwhuizen in 2024 klaar zijn. 

Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33
Schetsontwerp (Fase 4)

Fase 4: plannen appartementengebouw

De plannen voor de nieuwbouw op de Parkstraat zijn klaar. Op deze locatie komt een wooncomplex met 43 appartementen. Dit jaar hebben we nodig voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In een inloopbijeenkomst voor omwonenden waren de reacties overwegend positief. We verwachten dat we in 2024 kunnen starten met de bouw.

De meeste huurders van de 21 woningen aan de Parkstraat (1-22) zijn verhuisd. Na de zomer starten we met de voorbereidingen voor het afbreken van de 21 woningen. 

Snel contact?
We staan je graag te woord.