Zuiderzeestraat, Parkstraat en Pampusstraat in Lemmer

Header

Herontwikkeling Zuiderzeestraat e.o.

De komende jaren realiseren we een grote kwaliteitsverbetering in de Zuiderzeestraat en omgeving. Het is een herontwikkeling van ruim 140 huizen. De huurders hebben we zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De herontwikkeling bestaat uit vier fasen van sloop/nieuwbouw en renovatie. Fase 1 en 2 zijn klaar. Met fase 3 en 4 zijn we begonnen met de plannen. 

Herontwikkeling Zuiderzeestraat

Inspraak bewoners bij plannen

Bij verschillende fasen in het voorbereidingsproces zijn de huurders van de woningen uitgebreid geïnformeerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor de keuze voor renovatie of sloop/nieuwbouw konden zij hun voorkeur aangegeven. Dat heeft ertoe geleid dat 96 van de ruim 140 woningen worden afgebroken en plaats maken voor nieuwe woningen. De overige woningen gaan we renoveren. Medio 2018 is het startsein gegeven voor de uitvoering van de plannen.

Fase 1: nieuwbouw gereed

In deze fase zijn er 28 woningen afgebroken aan de Zuiderzeestraat, Flevostraat, G. Hamkesstraat en Parkstraat. Er zijn hiervoor 20 zeer energiezuinige woningen teruggeplaatst, 17 eengezinswoningen en 3 seniorenwoningen. Huurders hebben in maart en april 2021 hun intrek genomen in deze ruime woningen. 

Nieuwbouw Zuiderzeestraat Eo (3)
Foto Woningen Zuiderzeestraat (Oplevering)

Fase 2: nieuwbouw 39 authentieke woningen klaar

In fase 2 zijn 39 huizen gebouwd, waarvan 27 eengezinswoningen en 12 levensloop geschikt. Bij het ontwerp van de huizen is men uitgegaan van het zogenaamde Delfts Rood, dat een authentieke uitstraling geeft. 

De woningen bouwden we in samenwerking met architectenbureau INBO uit Heerenveen en bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie.

De nieuwe bewoners kregen in april 2023 de sleutel. 

 

Fase 3: groot onderhoud en verduurzaming

Fase 3 bestaat uit twee delen. Het groot onderhoud van 38 woningen aan de Parkstraat en vervangende nieuwbouw voor de huizen op de Pampusstraat. 

Groot onderhoud en verduurzaming Parkstraat
We zijn gestart met het maken van de plannen voor het groot onderhoud. Dit hebben we gedaan samen met de bewoners. Dat begon met een onderzoek naar de woonwensen van de huurders. Met iedere bewoner hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd. Het uiteindelijke plan hebben we begin dit jaar aan de bewoners gepresenteerd. De werkzaamheden starten in april 2024 en duren naar verwachting tot het einde van dit jaar. 

Nieuwbouw Parkstraat
De appartementen Parkstraat 66, 68, 70 en 70A vervangen we door drie nieuwe appartementen. De huidige woningen slopen we halverwege 2024. De oplevering is naar verwachting in de zomer van 2025.

Nieuwbouw Pampusstraat
In de zomerperiode van 2023 zijn de vier huizen Pampusstraat 1 - 7 afgebroken. Op deze locatie hebben we twee gezinswoningen gebouwd. De nieuwe bewoners hebben in april 2024 de sleutel gekregen van de nieuwbouwwoning.  

Dynhus HUIS Icon 960X720 Rgb #728F33
Schetsontwerp (Fase 4)

Fase 4: plannen appartementengebouw

De plannen voor de nieuwbouw op de Parkstraat zijn klaar. Op deze locatie komt een wooncomplex met 43 appartementen. Dit jaar hebben we nodig voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In een inloopbijeenkomst voor omwonenden waren de reacties overwegend positief. Parkstraat 1 - 22 zijn begin 2024 gesloopt. We verwachten dat we in 2024 kunnen starten met de bouw.

 

Snel contact?
We staan je graag te woord.